Facebook: Facebook icon

Language:

životinje

S nama U ŠUMI na imanju u Blatuši žive psi Bebić i Bella, dva konja - Vihor i Clea, koze Šara, Caramela i Quatro i njihovo potomstvo, koke i pijetao te maca Pahuljica i njeni mačići. U odnosu s našim životinjama mi imamo sljedeća pravila:

  • Naša je odgovornost da osnovne potrebe svake životinje budu zadovoljene:
    hrana i voda, primjereni prostor, kretanje, društvo.
  • Životinje ne koristimo za zarađivanje novca.
    Smatramo da se u tom trenutku odnos sa životinjama narušava.
  • Prije uzimanja svake nove životinje dobro razmislimo..
    ...jer to za nas znači biti ODGOVORAN za još jedno živo biće.

Osim brige oko zadovoljavanja osnovnih potreba naših životinja mi se bavimo i shiatsu terapijom za životinje. Sve je počelo od konja i ideje da se konjima na neki način uzvrati ono što oni nama daju. Shiatsu se svakako može primjeniti i na sve ostale životinje. Više o shiatsuu možete pročitati na našoj drugoj web stranici: www.shiatsuzakonje.com .

 

koze z

Quato, Šara i Caramela u šetnji...

[line_break/] [blockquote author=""]The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated. 

Mahatma Gandhi[/blockquote]

Po definiciji domaće životinje su one životinje koje čovjek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovjekom jer su zaštićene u borbi za opstanak. Postoje mnoge životinjske vrste: sisavci, ptice, gmazovi, vodozemci, ribe, rakovi, mekušci, paučnjaci, kukci. Želite li se pobliže upoznati sa brojnim životinjskim vrstama, toplo preporučujemo stranicu  A-Z Animals - Animal Facts, Images and Resources. 

   Clea

clea z